Eğitimsel Kapasite Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yalçın, M.T.,ve Ereş, F. (2018). A study of validity and reliability on the Instructional Capacity Scale. Universal Journal of Educational Research, 6 (1), 57-67.

Sorumlu Yazar: 
Figen Ereş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: