Okul Müdürlerinin Eğitimsel Liderlik Standartlarını Karşılama Düzeyi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sezer,Ş. (2018). Okul Müdürlerinin Eğitimsel Liderlik Standartlarını Karşılama Düzeyi: Ölçek geliştirme ve uygulama çalışması. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 19(1), 818-836.

Sorumlu Yazar: 
Şenol Sezer
Geçerlik: 

KMO katsayısının .979 ve Barlett Sphericity testi değerinin χ2= 24811, (p<.05) anlamlı düzeyde olduğunu göstermiştir.
Okul müdürlerinin eğitimsel liderlik standartlarını karşılama düzeyi, öğrenci merkezli okul geliştirme alt boyutunda ( X =3.23, S= .85), mesleğe bağlılığı sağlamada ( X =3.33, S= .91), yönetsel uygulamalarda ( X =3.25, S= .86), vizyon ve misyon alt boyutunda ( X =3.33, S= .90) ve okul-aile işbirliği alt boyutunda ( X =3.54, S= .89) şeklindedir.

Güvenirlik: 

Toplam madde sayısı 53’tür.

Derecelendirme: 
İletişim: