Bilişim Etiği Değerlerine Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çelik, B., ve Gündoğdu, K. (2019). Bilişim Etiği Değerlerine Yönelik Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi. Ege Eğitim Dergisi, 20(2), 335- 350. http://dx.doi.org/10.12984/egeefd.590560

Sorumlu Yazar: 
Berkay Çelik
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: