EGameFlow Ölçeği (EGFÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yanık, A., Batu, M. ve Özdemir, E. (2019). E-öğrenme oyunlarında algılanan haz ve bilgi gelişiminin değerlendirilmesi: Egameflow ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 9(2), 463-482.

Sorumlu Yazar: 
Akan Yanık
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: