Vertigo Semptom Skalası

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yanik, B., Külcü, D. G., Kurtais, Y., Boynukalin, S., Kurtarah, H., & Gökmen, D. (2008). The reliability and validity of the Vertigo Symptom Scale and the Vertigo Dizziness Imbalance Questionnaires in a Turkish patient population with benign paroxysmal positional vertigo. Journal of Vestibular Research, 18(2, 3), 159-170.

Sorumlu Yazar: 
Burcu Yanık
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: