Edilgenlik, Girişkenlik ve Saldırganlık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Duyan, V.,ve Gelbal, S. (2016). Edilgenlik, Girişkenlik ve Saldırganlık Ölçeği – EGSÖ: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 10(4), 233-242.

Sorumlu Yazar: 
Veli Duyan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: