Karmaşık Sayılar Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Turanlı, N., Keçeli, V. ve Türker, N. K. (2007). Ortaöğretim ikinci sınıf öğrencilerinin karmaşık sayılara yönelik tutumları ile karmaşık sayılar konusundaki kavram yanılgıları ve ortak hataları. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(2), 135-149.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: