Düzgün İş Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Işık, E., Kozan, S., & Negiş-Işık, A. (2018). Cross-cultural validation of the Turkish Version of the Decent Work Scale. Journal of Career Assessment. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/1069072718763636

Sorumlu Yazar: 
Erkan Işık
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

1. İş yerimdeki insanlarla etkileşimde iken kendimi duygusal olarak güvende hissediyorum.
2. İş yerimde herhangi bir duygusal ya da sözel tacize karşı kendimi güvende hissediyorum.
3. İş yerimdeki insanlarla etkileşimde iken kendimi fiziksel olarak güvende hissediyorum.

Derecelendirme: 
1-7
İletişim: