Sürekli Duygusal Zeka Anketi-Çocuk Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Beyazit, U., Yurdakul, Y., & Bütün Ayhan, A. (2020). The Psychometric properties of the Turkish version of the Trait Emotional Intelligence Questionnaire–Child Form. SAGE Open, 10(2), 1-8. https://doi.org/10.1177/2158244020922904

Sorumlu Yazar: 
Aynur Bütün Ayhan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: