Duygusal Yaklaşım Baş Etme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Durak, E. Ş., & Durak, M. (2011). Factor structure and psychometric properties of the Emotional Approach Coping Scale in Turkish university students and community members. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 33(2), 264-272.DOI 10.1007/s10862-011-9223-z

Sorumlu Yazar: 
Emre Şenol Durak
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: