Depresyonla Baş Etme Özyeterlilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Albal, E., Kutlu, Y., & Bilgin, H. (2010). Psychometric properties of the Turkish version of the Depression Coping Self‐efficacy Scale. Nursing & Health Sciences, 12(4), 415-420. doi: 10.1111/j.1442-2018.2010.00552.x

Sorumlu Yazar: 
Yasemin KUTLU
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: