Dışavurulan Duygulanım Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Berksun, O. E., Soykan, Ç. ve Soykan, A. (1993). Dışavurulan Duygulanım Ölçeği: Ölçek uyarlama üzerine bir pilot çalışma. Türk Psikoloji Dergisi, 8 (29), 10-15.

Sorumlu Yazar: 
Oğuz Erkan Berksun
Geçerlik: 

Bakım eksikliğini ölçen başka birölçek ile paralel uygulanarak geçerliliği arttırılmış ve bu iki ölçek arasındaki korelasyon 0.86 saptanmıştır.

Güvenirlik: 

iç tutarlılık katsayısı 0.95 bulunmuştur.

4 alt boyut ve toplam 60 madde.
Müdahalecilik Boyutu ( 15 m) : Ben konuşurken müdahale etmez.
Duygusal Tepki Boyutu ( 15 m): İşler iyi gitmediği zaman huzursuz olur.
Hastalığa Karşı Tutum Boyutu ( 15 m) : Sorunlarımı ondan öç almak için yarattığımı söyler.
Hoşgörü/ Beklentiler Boyutu ( 15 m) : Bir hata yaparsam anlayışla karşılar.

Derecelendirme: 
D= Doğru- Y=Yanlış
İletişim: