Biliş İhtiyacı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Uçar, M. E. (2017). Biliş ihtiyacı benlik saygısı tamamlama ihtiyacı ve kimlik stilleri arasındaki ilişkiler. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 640-656. doi: 10.14686/buefad.313258

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Ertuğrul Uçar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: