Düşünme Gücü Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kutlu, A. (1987). Düşünme Gücü Ölçeğinin geçerlik ve güvenirliğine ilişkin bir çalışma.(Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Kutlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: