DSM-5 Psikoz Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Herdem, A., Dikici, D. S., Aydemir, Ö., Aydın, O., Aşçıbaşı, K., Aydın Aşık, E., … Köroğlu, E. (2017). DSM-5 Psikoz Ölçeği Türkçe Formunun geçerliliği ve güvenilirliliği. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 18(Ek sayı.2),68-72. doi: 10.5455/apd.245202

Sorumlu Yazar: 
Ahmet HERDEM
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: