DSM-5 Akut Stres Belirti Şiddeti Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Asçıbaşı, K., Çökmüs, F. P., Aydemir, Ö., Aydın Aşık, E., Herdem, A., Alçı, D. … Köroğlu, E. (2017). DSM-5 Akut Stres Belirti Şiddeti Ölçeği Türkçe Formunun geçerliliği ve güvenilirliği. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 18(Ek sayı.2), 38-44. doi: 10.5455/apd.237985

Sorumlu Yazar: 
Kadir AŞÇIBAŞI
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: