DSM-5 Düzey 1 Kesitsel Belirti Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sapmaz, S. Y., Erkuran, H. Ö., Kavurma, C., Öztürk, M., Tanriverdi, B. U., Köroglu, E., & Aydemir, Ö. (2017). DSM-5 Düzey 1 Kesitsel Belirti Ölçegi Türkçe Formunun geçerliliği ve güvenilirliği (11-17 yas çocuk ve 6-17 yas anne-baba formlari). Anadolu Psikiyatri Dergisi, 18(Ek sayı.2), 99-106. doi: 10.5455/apd.245364

Sorumlu Yazar: 
Şermin YALIN SAPMAZ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: