DSM-5 Düzey 2 Depresyon Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yalın-Sapmaz, Ş., Yalın, N., Kavurma, C., , Tanrıverdi, B. U., , Öztekin, S., Köroğlu, E. ve Aydemir, Ö., (2017).DSM-5 Düzey 2 Depresyon Ölçeği Türkçe Formunun Güvenilirliği ve Geçerliliği (11-17 Yaş Çocuk Formu ve 6-17 Yaş Ebeveyn Formu). Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi 6(1),15-21, DOI: 10.5455/JCBPR.253026

Sorumlu Yazar: 
Şermin Yalın-Sapmaz
Geçerlik: 

Yapı geçerliliğini ortaya koymak amacıyla DSM-5 Düzey 2 Depresyon Ölçeğine açıklayıcı faktör çözümlemesi uygulanmıştır. Açıklayıcı faktör çözümlemesi uygulaması öncesi örneklem grubunun uygun olup olmadığını değerlendirmek amacıyla Kaiser-Meyer-Olkin çözümlemesi ve Bartlett Testi uygulanmıştır.

Güvenirlik: 

DSM-5 Düzey 2 Depresyon Ölçeği’nin güvenilirlik çözümlemelerinde Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı çocuk
formu için 0.965; ebeveyn formu için 0.952 olarak elde edilmiştir.

Derecelendirme: 
1=hiçbir zaman; 2=neredeyse hiçbir zaman; 3=bazen; 4=sıklıkla; 5=neredeyse her zaman
İletişim: