DSM-5 Bedensel Belirti Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sarıkavak, T., Balıkçı, K.,ve Aydemir, Ö. (2017). DSM-5 Bedensel Belirti Ölçeği ile Düzey 2 Bedensel Belirti Ölçeklerinin Türkçe formlarının geçerlilik ve güvenilirlikleri. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 18, 63-67. doi: 10.5455/apd.249949

Sorumlu Yazar: 
Talat Sarıkavak
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: