Diyabet Öz Yönetim Algı Skalası (DÖYAS)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bayındır Çevik, A. (2010). Tip 2 diyabetlilerde kardiyovasküler risk faktörleri ile sağlık inancı ve öz-etkililik arasındaki ilişki.(Doktora tezi). İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Ayfer Bayındır Çevik
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçek 8 maddeden oluşmaktadır.
DİYABETTE ÖZ-YÖNETİM ALGISI SKALASI (DÖYAS)

Kendinize en yakın şıkkı seçiniz…
Kesinlikle katılmıyorum…………. . (1)
Katılmıyorum …………………… … (2)
Kararsızım………………………….. (3)
Katılıyorum…….……………… …. (4)
Kesinlikle katılıyorum………….……(5)

1. Hastalığım sırasında ortaya çıkan sorunlara çözüm bulmak benim için zordur. 1 2 3 4 5
2.Hastalığım sırasında değiştirmem gerekenleri değiştirmenin gerekliliğine inanmıyorum. 1 2 3 4 5
3.Hastalığıma uyum göstererek kendimi idare ediyorum. 1 2 3 4 5
4. Diğer birçok insan gibi hastalığımla ilgili şeyleri idare edebiliyorum. 1 2 3 4 5
5.Hastalığımı idare etmek için aldığım sorumlulukları başarırım. 1 2 3 4 5
6.Hastalığımı idare etme konusundaki planlarım genellikle başarılı değildir. 1 2 3 4 5
7.Ne kadar uğraşsam da hastalığımı istediğim gibi idare edemiyorum. 1 2 3 4 5
8. Hastalığımı idare etmekle ilgili hedeflerimi genellikle başarabiliyorum. 1 2 3 4 5

Derecelendirme: 
Kesinlikle katılmıyorum…………. . (1) Katılmıyorum …………………… … (2) Kararsızım………………………….. (3) Katılıyorum…….……………… …. (4) Kesinlikle katılıyorum………….……(5)
İletişim: 
PDF: