Disleksi Bilgi ve İnanç Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sümer-Dodur, H. M. ve Altındağ-Kumaş, Ö. (2021). “Disleksi Bilgi ve İnanç Ölçeği” nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi,11(1). doi: 10.23863/kalem.2020.160

Sorumlu Yazar: 
Halime Miray SÜMER-DODUR
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: