Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Akalın, B., Karaman, F., ve Güngör, B. K. (2021). Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde özel sektör tercih edilme sebebi: Ölçek geliştirme. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 160-169. http://dx.doi.org/10.46237/amusbfd. amusbfd.753218

Sorumlu Yazar: 
Betül Akalın
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: