Dini Ayrımcılık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Tuysuz, E., ve Çinici, M. (2021). Dini Ayrımcılık Ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (19), 343-364. https://doi.org/10.32950/rteuifd.915129

Sorumlu Yazar: 
Esra Tuysuz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

1. Dini aidiyetimden dolayı başkalarından sözlü ve/veya fiili saygısızlık hissettim. OA

2. Dindar/dinsiz biri olduğum için görmezden gelindim. OA

3. Dinimden/inançsızlığımdan dolayı insanlar, hakkımda iyi ya da kötü zanda bulundular. D

4. Dini inancımı gizli tutmayı veya başkalarıyla paylaşmamayı tercih ettim. G

5. Başkalarının benim dini inançlarımı öğrenmesinden korktum. G

6. Dinimden/dinsizliğimden dolayı başkalarının, kendi çevrelerinde beni istemedikleri hissine kapıldım. OA

7. Dinimden/dinsizliğimden dolayı başkaları tarafından çeşitli fırsatlardan (iş, terfi, arkadaşlık vs.) mahrum bırakıldım. OA

8. Dindarlığım/dinsizliğim nedeniyle başkalarının bana düşmanca duygular beslediğini hissediyorum. OA

9. Dinim/dinsizliğim hakkında, insanlardan hoş olmayan sözler duydum. D

10. Başkaları, dinim/dinsizliğim ile ilgili olumsuz yargılara sahip. D

11. Dini durumumu özgürce ifade ediyorum. G (Ters Madde)

Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: