Dini Bilgi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yılmaz, S. (1999). 7 – 9 yaş çocuklarının dini bilgi ve duygu gelişimleri üzerinde ailenin etkisi (Yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.

Sorumlu Yazar: 
Semiha Yılmaz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
Evet-Hayır-Bilmiyorum