Dindarlara Yönelik Algı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Horozcu, Ü. (2019). Dindarlara Yönelik Algı Ölçeği’nin geliştirilmesi: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 19(2), 425-451.

Sorumlu Yazar: 
Ümit Horozcu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: