Dijital ve Çevik Örgüt Kültürü Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Coşar, B. (2020, 29-30 Haziran). Dijital ve Çevik Örgüt Kültürü Ölçeğinin geliştirilmesi [Bildiri sunumu]. 5th International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress, Gostivar, Makedonya.

Sorumlu Yazar: 
Bora Coşar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: