Çevik Liderlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Akkaya, B., Kayalıdere, U., A., K., Aktaş, R. ve Karğın, S. (2020). Çevik liderlik yaklaşımı ve çevik lider davranışlarını ölçmeye yönelik bir ölçek geliştirme çalışması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12 (2), 1605-1621.

Sorumlu Yazar: 
Bülent Akkaya
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: