Dijital Tükenmişlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Erten, P. & Özdemir, O. (2020). The Digital Burnout Scale development study. İnönü University Journal of the Faculty of Education, 21(2), 668-683. https://doi.org/10.17679/inuefd.597890

Sorumlu Yazar: 
Pınar ERTEN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: