Dijital Teknolojilere Erişim Motivasyonu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Erçetin, Ş. Ş., Akbaşlı, S. ve Durnalı, M. (2018). Dijital Teknolojilere Erişim Motivasyonu Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Sakarya University Journal of Education, 8(4), 75-88. https://doi.org/10.19126/suje.431126

Sorumlu Yazar: 
Şefika Şule ERÇETİN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

8 maddeden oluşmuştur

Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: