Dijital Okuma Öz Yeterlilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Akkaya, N., ve Çıvğın, H. (2020, 3-6 Eylül). Dijital Okuma Öz Yeterlilik Ölçeği: Geçerlik güvenirlik çalışması [Bildiri sunumu]. 4. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu, Ankara, Türkiye.

Sorumlu Yazar: 
Hakan Çıvğın
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: