Montgomery Asberg Depresyon Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kara-Özer, S., Demir, B., Tuğal, Ö. veKabakçı, E. (2001). Montgomery-Asberg Depresyon Değerlendirme Ölçeği: değerlendiriciler arası güvenirlik ve geçerlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 12(3), 185-194.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
https://tr-scales.arabpsychology.com/