Ders Çalişma İsteğini Artiran Faktörler Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Eryilmaz, A., & Mammadov, M. (2016). Developing the scale of factors increasing study motivation. Journal of European Education, 6(2), 23-37. doi: 0.18656/jee.54739

Sorumlu Yazar: 
Ali Eryılmaz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: