Ders Çalışma Yaklaşımı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yılmaz, M. B. ve Orhan, F. (2011). Ders Çalışma Yaklaşımı Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 36(159), 69-83.

Sorumlu Yazar: 
M. Betül Yılmaz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: