Ders Çalışma Becerileri ve Yaklaşımı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Coşkun, Ö., Özeke, V., Budakoglu, I., Tutan, B., Nazlı, H., & Aksoy, M. (2017). Ders Çalışma Becerileri ve Yaklaşımı Ölçeğinin uyarlanması: Tıp Fakültesi öğrencileri için geçerlik ve güvenirlik çalışması. Gazi Medical Journal, 29(1),23-30.

Sorumlu Yazar: 
İrem Budakoğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: