Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aydın, A., ve Üçüncü, K. (2020). A Scale Development Study to Examine the Application of Total Quality Management. Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, 5(5), 798-801. https://doi.org/10.35229/jaes.833231

Sorumlu Yazar: 
Aytaç Aydın
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: