Montgomery–Åsberg Depresyon Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kara-Özer, S., Demir, B., Tuğal, Ö., ve Kabakçı, E. (2001). Montgomery–Åsberg Depresyon Değerlendirme Ölçeği: Değerlendiriciler arası güvenilirlik ve geçerlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 12(3), 185-194.

Sorumlu Yazar: 
Suzan Kara Özer
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Tek boyut ve 10 madde:
UYKUDA AZALMA
Bireyin iyi olduğu zamandaki normal uyku düzenine göre uyku süresinde ya da derinliğindeki
azalmadır.
❑ 0 Her zaman ki gibi uyumaktad›r.
❑ 1
❑ 2 Uykuya dalmakta biraz zorlanma ya da hafifçe azalmış, yüzeysel ya da dinlendirmeyen
uyku mevcuttur.
❑ 3
❑ 4 Uyku en az iki saat kısalmış ya da toplam olarak en az iki saat süre ile bölünmüştür.
❑ 5
❑ 6 İki ya da üç saatten az uyumaktır.

Derecelendirme: