Denetmenliğe Eğilim Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Esin, M. (2017). Kadın öğretmenlerin iş-aile yaşam dengeleri ile denetmenlik eğilimleri arasındaki ilişki (Yüksek lisans tezi). Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya.

Sorumlu Yazar: 
Meryem Esin
Geçerlik: 

“Bartlett Sphericity Testi” sonucu χ2 = 1775,047 ve P= 0,000 (P<0,001) olarak hesaplanmıştır. 0,80’den büyük KMO değerinin iyi düzeyde olduğu kabul edildiği; verilerin açıklayıcı faktör analizi için uygun olduğu belirtilebilir.

Güvenirlik: 

Birinci boyutta yer alan maddelerin (Cronbach Alfa) İç Tutarlılık katsayısı .79; ikinci boyutta (Cronbach Alfa) İç Tutarlılık .80; üçüncü boyutta (Cronbach Alfa) İç Tutarlılık .68; dördüncü boyutta (Cronbach Alfa) İç Tutarlılık .54’tür. Bu durumda ölçeğin güvenilir olduğu söylenebilir.

11 maddeden oluşmaktadır.
M3 * İşimin ailemle geçireceğim zamandan çaldığını düşünüyorum.
M5* Ailevi sorunlar zihnimi aşırı meşgul ettiğinden işime odaklanmakta zorlanıyorum.
M9* Çalışma günü sonunda ailemle ilgilenecek bir ruh halinde olmuyorum.

Derecelendirme: 
Araştırmada beşli Likert tipi derecelendirme ölçeği kullanılmıştır.
İletişim: