Deliryum Derecelendirme Ölçeği–Revize–98 (DDÖ-R98)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Cinar, M. A., Ozmenler, K. N., Ozsahin, A., & Trzepacz, P. T. (2014). Reliability and validity of the Turkish translation of the Delirium Rating Scale-Revised-98. Dusunen Adam, 27(3), 186.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Alper Çınar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: