Değişkenleri Değiştirme ve Kontrol Etme Beceri Testi (DDKBT)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Temiz, B. K. ve Tan, M. (2007). Değişkenleri değiştirme ve kontrol etme becerilerinin ölçülmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(3), 151-174.

Sorumlu Yazar: 
Burak Kağan Temiz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Tek boyutlu ve 30 madde

Derecelendirme: 
Açık uçlu sorular ve çoktan seçmeli sorular
İletişim: