Fen Bilgisi Dersi Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ünlü, S. (2000). Kavramsal değişim yöntemlerinin çocukların, atom, molekül ve madde kavramlarını anlamadaki başarılarına etkisi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: