Danışman Öz Yeterlilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bozkurt-Karalı, M. N. (2019). Aile danışmanlarının danışmanlık süreçleri, becerileri, karşılaştıkları sorunlar ve öz-yeterlilik düzeylerinin belirlenmesi (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Merve Nur Bozkurt Karalı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: