COVID-19 Aşı Kararsızlığı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yeşilçiçek Çalık, K., Erkaya, R., Küçük, E. ve Kanbay, Y. (2022). COVID-19 Aşı Kararsızlığı Ölçeği: Türkçe geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 11(1), 287-299.

Sorumlu Yazar: 
Reyhan Erkaya
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: