Aşı Kararsızlığı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Önal, Ö., Eroğlu, H. N., Evcil, F. Y., Kişioğlu, A. N., & Uskun, E. (2021). Validity and reliability of Turkish version of the vaccine hesitancy scale “Turkish version of the vaccine hesitancy scale”. Turk Arch Pediatr, 56(3), 230-5. doi: 10.5152/TurkArchPediatr.2021.20028

Sorumlu Yazar: 
Özgür Önal
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

9 madde

Derecelendirme: 
5’li likert
İletişim: