Aşı Tereddüdü Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yılmaz, N., Öke Karakaya, P ve Sönmez, S. (2021). Aşı Tereddüdü Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği. İşletme Bilimi Dergisi, 9(3), 499-517. doi: 10.22139/jobs.962519

Sorumlu Yazar: 
Necla Yılmaz
Geçerlik: 

Ölçeğin geçerliğinin değerlendirilmesinde, dil geçerliğinin sağlanması, kapsam geçerliği ve yapı geçerliğinin incelenmesinden
faydalanılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğinin değerlendirilmesinde doğrulayıcı faktör analizinden (DFA) yararlanılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğinin değerlendirilmesinde iç tutarlılık katsayısından (cronbach alpha: 0,892) ve test-tekrar test yönteminden faydalanılmıştır.

Ölçek 9 madde 2 boyuttan oluşmaktadır.
Örnek maddeler: Aşı yaptırmak toplumdaki diğer kişilerin sağlığı için önemlidir., Aşıların ciddi yan etkileri olduğu konusunda endişeliyim.

Derecelendirme: 
5’li likert 1(:Kesinlikle katılmıyorum………….5: Kesinlikle Katılıyorum)
İletişim: