Düşünce Kontrol Yeteneği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sarıçam, H., & Çelik, İ. (2017, Mayıs). Düşünce Kontrol Yeteneği Ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. 2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi. İstanbul, Türkiye. Doi: 10.13140/RG.2.2.28296.32004

Sorumlu Yazar: 
Hakan Sarıçam
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: