Çok Boyutlu Sağlık Değerlendirme Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Cafer, B. (2018). Romaotid artritli bireylerde öz bakım davranışları ölçeği’nin Türkçe geçerlilik ve güvenirliliği (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Berna Cafer
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: