Sağlık Bakım Sistemine Çok Boyutlu Güven Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Dinç, L., Korkmaz, F., & Karabulut, E. (2013). A Validity and Reliability Study of the Multidimensional Trust in Health-Care Systems Scale in a Turkish Patient Population. Social Indicators Research, 13, 107–120. doi 10.1007/s11205-012-0084-y

Sorumlu Yazar: 
Leyla Dinç
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: