Ajitasyon-Sedasyon Skalası (RASS)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sılay, F.,& Akyol, A. (2017). Yoğun bakım ünitelerinde Sedasyon-Ajitasyon ve ağrı değerlendirmesinde kullanılan iki ölçüm aracının Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, içinde (ss. 126). Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi.

Sorumlu Yazar: 
Asiye Akyol
Geçerlik: 

Ölçeğin geçerlilik çalışmaları dil geçerliliği, yapı geçerliliği ve kapsam geçerliliği şeklinde yapıldı.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirlik çalışmasında iç tutarlılık yöntemleri uygulandı.

Derecelendirme: 
İletişim: