Coğrafya Motivasyon Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Değirmenci, Y. (2015). CBS (Coğrafi bilgi sistemleri) destekli öğretimin öğretmen adaylarının akademik başarılarına ve motivasyonlarına etkisi. (Doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Sorumlu Yazar: 
Yavuz Değirmenci
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Örnek Madde1-Herkesin coğrafya dersini alması gerektiği düşünüyorum.
Toplam Madde Sayısı:27 madde.

Derecelendirme: 
5’li Likert Tip
İletişim: 
PDF: