Besin Gücü Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ülker, İ., Ayyıldız, F., & Yıldıran, H. (2021). Validation of the Turkish version of the power of food scale in adult
population. Eating and Weight Disorders – Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity, 26, 1179–1186. https://doi.org/10.1007/s40519-020-01019-x

Sorumlu Yazar: 
İzzet Ülker
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: